Zapomenuté heslo

Lapbook VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ V 1.5. TŘÍDĚ ZŠ
A PŘI KATECHEZI V RODINĚ

Návody a pracovní listy k tisku. Vhodné pro malé skupiny žáků, pro spojené skupiny žáků z různých ročníků, kde není možné vyučovat podle metodiky pro určitý ročník, a pro katechezi v rodině. Soubor Advent a Vánoce obsahuje materiál na 5–7 vyučovacích hodin, soubor Půst a Velikonoce až na 8 vyučovacích hodin. Se souborem Církevní rok se pracuje průběžně během celého školního roku.

Souhrnná cena: 50 Kč

Podrobné informace k platbě zde

Připravila a kreslila: Mgr. Lucie Wzatková
Katechetické a pedagogické centrum, Biskupství ostravsko-opavské

CO JE LAPBOOK A K ČEMU SLOUŽÍ?

Lapbook je způsob, jak se učit formou vytváření zajímavého přehledu učiva k jednomu tématu. Jedná se o interaktivní 3D knihu (složku), kterou tvoří samy děti, za pomoci učitele. Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si žáci dané učivo nenásilnou formou procvičují. Lapbook je výborný pomocník při prezentaci učiva a zvláště při opakování. Pomáhá zatraktivnit i neoblíbené činnosti, jako jsou domácí úkoly.

UKÁZKY MATERIÁLŮ:

SOUBOR ADVENT A VÁNOCE:

Ukázka z návodu Přehled 15 aktivit ke složce Advent a Vánoce

PL Adventní kalendář

PL Vědomostní kytička k tématu advent

PL Prorok Izajáš

SOUBOR PŮST A VELIKONOCE:

Ukázka z návodu Přehled 15 aktivit ke složce Půst a Velikonoce

PL Postní kalendář a velikonoční kalendář

PL Děvče a chlapec

Ukázka z PL Křížová cesta

SOUBOR CÍRKEVNÍ ROK:

Úkázka z návodu 10 kroků, jak vytvořit lapbook Církevní rok

PL Církevní kalendář

Ukázka z PL Světci – obrázky

OHLASY A FOTO Z REALIZACÍ:

SOUBOR ADVENT A VÁNOCE:

„Z práce na adventních deskách – lapbook jsme měli radost. Použila jsem tuto metodu práce jak ve škole na náboženství (18 dětí z 1., 2., 3. a 4. tř.), tak v jedné skupince na faře a všichni jsme z toho byli nadšeni. Ve škole se to líbilo i ostatním učitelům a ihned jedna učitelka použila tuto metodu v matematice. Já jsem začala teď po Vánocích s jednou skupinou na faře takto zpracovávat téma Mojžíš a s jinou skupinou Desatero. Uvědomila jsem si, že je třeba s dětmi jednotlivé části nejprve dobře probrat, a teprve pak stříhat a lepit.“

Veronika Pospíšilová, Jablonec nad Nisou


„Učím náboženství ve spojené skupině dětí z 1.–5. třídy a často přemýšlím, jak na to. Tento materiál mi moc pomohl a dětem se velmi líbil. Těšíme se na druhou velikonoční část.“

Michal Kožuch, Třinec

 

 

 


„Lapbook jsem použila pro svou skupinu dětí z první třídy, a proto jsem si jej musela trochu upravit a přizpůsobit. Použila jsem z části pracovní listy pro 1. tř. a z části vlastní nápady. Z práce jsem ale byla nadšená a samotnou mě to velmi bavilo.“

Marie Göttlicherová, Frýdek-Místek

 


 

 

Petr Pawelek, Český Těšín