Zapomenuté heslo

Lapbook VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ V 1.5. TŘÍDĚ ZŠ
A PŘI KATECHEZI V RODINĚ

Návody a pracovní listy k tisku. Vhodné pro malé skupiny žáků, pro spojené skupiny žáků z různých ročníků, kde není možné vyučovat podle metodiky pro určitý ročník, a pro katechezi v rodině. Soubor Advent a Vánoce obsahuje materiál na 5–7 vyučovacích hodin, soubor Půst a Velikonoce až na 8 vyučovacích hodin.

Souhrnná cena: 50 Kč.
Tato cena již zahrnuje i materiály, které budou na web přidány později (vznikne lapbook Liturgický rok).

Připravila: Mgr. Lucie Wzatková
Katechetické a pedagogické centrum, Biskupství ostravsko-opavské

CO JE LAPBOOK A K ČEMU SLOUŽÍ?

Lapbook je způsob, jak se učit formou vytváření zajímavého přehledu učiva k jednomu tématu. Jedná se o interaktivní 3D knihu (složku), kterou tvoří samy děti, za pomoci učitele. Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si žáci dané učivo nenásilnou formou procvičují. Lapbook je výborný pomocník při prezentaci učiva a zvláště při opakování. Pomáhá zatraktivnit i neoblíbené činnosti, jako jsou domácí úkoly.

UKÁZKY MATERIÁLŮ:

SOUBOR ADVENT A VÁNOCE:

Ukázka z návodu Přehled 15 aktivit ke složce Advent a Vánoce

PL Adventní kalendář

PL Vědomostní kytička k tématu advent

PL Prorok Izajáš

SOUBOR PŮST A VELIKONOCE:

Ukázka z návodu Přehled 15 aktivit ke složce Půst a Velikonoce

PL Postní kalendář a velikonoční kalendář

PL Děvče a chlapec

Ukázka z PL Křížová cesta